Algemene informatie van de praktijkVergoeding logopedie

Logopedie is opgenomen in het basispakket. Logopedie wordt volledig vergoed voor kinderen tot 18 jaar. Voor de logopedische begeleiding is een geldige verwijzing van een arts of specialist noodzakelijk. De kosten voor logopedie vallen voor volwassenen boven de 18 jaar echter wel binnen het eigen risico. Wilt u meer weten over uw eigen risico? Lees de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering of neem contact op met de zorgverzekeraar. 


In 2021 heeft Logopediepraktijk van Brakel contracten met alle zorgverzekeraars. Dat betekent dat deze praktijk voldoet aan de kwaliteitseisen die de zorgverzekeraar stelt. Het tarief wordt in rekening gebracht dat met uw zorgverzekeraar is overeengekomen. De behandeling wordt rechtstreeks gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. 

Huisregel
Indien u niet op een afspraak kunt komen, dient u deze minstens 24 uur van te voren af te zeggen. Indien u de afspraak niet nagekomen bent, ben ik genoodzaakt het tarief van de gereserveerde behandeling bij u in rekening te brengen. Dit bedrag wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.  


Klachtenregeling
Indien u klachten heeft over de logopedische behandeling kunt u dit het beste eerst voorleggen aan de behandelend logopedist. Mocht dit naar uw gevoel onvoldoende resultaat geven, dan kunt u gebruik maken van de desbetreffende klachtenregeling.
Klik hier voor meer informatie over de Klachten- en geschillenregeling Paramedici of kijk op de website www.klachtenloketparamedici.nl.

Privacy – Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG)
Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze wet beschermt uw privacy. In de privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens ik verwerk en waarvoor. Tevens staat in de privacyverklaring opgenomen welke rechten u hebt. 

        Werkwijze 

Een digitale verwijzing 

Bij Logopediepraktijk van Brakel is het mogelijk om een verwijzing via Zorgdomein te regelen. ZorgDomein is een onafhankelijk, digitaal platform. Met ZorgDomein kunnen artsen digitaal en beveiligd verwijzingen naar mijn praktijk doorsturen. Als de huisarts (of een andere zorgverlener) u via het ZorgDomein doorverwijst, ontvangt u een e-mail met een unieke link naar ZorgDomein. Daar staat uw digitale verwijsbrief, met alle belangrijke informatie over de verwijzing