Welkom bij logopediepraktijk van Brakel


Een praktijk voor kinderen en volwassenen

De praktijk 

Logopediepraktijk van Brakel is gevestigd in het kantoorpand aan de Belle van Zuylenlaan 5 te Culemborg. De praktijkruimte bevindt zich op de tweede etage (er is een lift in het gebouw aanwezig).

Bereikbaarheid
De praktijk is vanwege de gunstige ligging makkelijk bereikbaar met eigen vervoer en het Openbaar Vervoer. De A2 bevindt zich op korte afstand en het treinstation van Culemborg ligt op fietsafstand of circa 10 minuten loopafstand.

Parkeren
De parkeerplaatsen bevinden zich achter en naast het gebouw. Tevens bestaat de mogelijkheid om in de nabijheid te parkeren aan de openbare weg en rondom het gebouw. 

 

Taal 

Goed kunnen communiceren is nodig als je contact wilt maken. Taal is onmisbaar om informatie uit te wisselen. Als de taal niet of onvoldoende wordt beheerst, dan ben je beperkt in je mogelijkheid om met anderen te communiceren.
 

Vertraagde of afwijkende taalontwikkeling

Taalontwikkelingsstoornis (TOS)
 
Meertaligheid bij kinderen

Meertaligheid bij volwassenen 


Spraak

Een afwijkende spraakontwikkeling kan problemen geven. Woorden kunnen een andere betekenis krijgen waardoor je door de omgeving niet wordt begrepen.


Articulatieproblemen

Nasaliteit

Stotteren

Broddelen 


Gehoor

Communiceren is een combinatie van spreken en luisteren. Die twee functies horen bij elkaar, als je een gesprek voert met iemand. Je reageert op wat de ander zegt en hoe jij dat (gesproken geluid) waarneemt. Hoe je hoort beïnvloedt de reactie. 


Revalidatie na plaatsing

Cochleair Implantaat (CI)

Slechthorendheid bij kinderen 


Stem

De stem is het middel om verstaanbaar te communiceren met anderen. De stem bepaalt hoe uw boodschap overkomt. Wat u zegt kan een andere betekenis krijgen door de manier waarop u de woorden uitspreekt.


Afwijkend stemgebruik

Stembandknobbeltjes (noduli)

Stembandverlamming

Stembandpoliep

Stembandcyste

Laryngectomie (stembandtumor)

Stemproblemen door veroudering (presbyfonie)
 

Adem

Foutieve spreekademhaling 


Hyperventilatie 

Een veel voorkomende klacht die ik in mijn beroep tegenkom is hyperventilatie.  

Hyperventilatie is een manier van ademhalen waarbij adem en lichamelijke activiteit niet goed op elkaar zijn afgestemd. Dit kan verschillende gevolgen hebben. Symptomen die vaak genoemd worden zijn duizeligheid, tintelingen, ademnood en hartkloppingen. 


Slikken

Slikken doen we erg vaak, meestal zonder erbij na te denken. Slikken is een complexe activiteit. Om goed te kunnen slikken, moeten de bij het slikken betrokken spieren en zenuwen samenwerken. Wanneer deze samenwerking op welke wijze dan ook verstoord raakt, kan zich verslikken.

 

Preverbale logopedie  

Eet en drinkproblemen bij dementie  

Slikstoornissen bij volwassenen 
 Bij Logopediepraktijk van Brakel is het mogelijk om een verwijzing via Zorgdomein te regelen. ZorgDomein is een onafhankelijk, digitaal platform. Met ZorgDomein kunnen artsen digitaal en beveiligd verwijzingen naar mijn praktijk doorsturen. Als de huisarts (of een andere zorgverlener) u via het ZorgDomein doorverwijst, ontvangt u een e-mail met een unieke link naar ZorgDomein. Daar staat uw digitale verwijsbrief, met alle belangrijke informatie over de verwijzing

Logopediepraktijk van Brakel voldoet aan alle kwaliteitsnormen zoals die tegenwoordig gevraagd worden. Ik sta onder andere ingeschreven in het basis- en kwaliteitsregister voor paramedici. 

Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF). 

Als lid van de NVLF kan ik deelnemen aan kwaliteitskringoverleg met collega's en blijf ik goed op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen door het volgen van cursussen. 

Ik ben lid van Stemkring Nederland. Dit is een kwaliteitskring van logopedisten met een passie voor stem. In deze kring staat deskundigheids- en kwaliteitsbevordering centraal. De kwaliteitskring helpt mee aan het waarborgen van deskundigheid en kwaliteit van de logopedist.

Stemkring Nederland - Stemspecialistische logopedisten in Nederland 

 

Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF). 

Als lid van de NVLF kan ik deelnemen aan kwaliteitskringoverleg met collega's en blijf ik goed op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen door het volgen van cursussen. 

Cerise van Brakel

Logopediste

"Van nature ben ik iemand die energie haalt uit het helpen van anderen. Behandelen doe ik met zeer veel enthousiasme en plezier. Het contact met de cliënt staat voor mij centraal. Zo bied ik graag een luisterend oor en zorg ik voor een vertrouwde en prettige sfeer waarin iedereen zich op zijn gemak voelt".

Vanaf 1 juni 2021 ben ik trotse eigenaresse van mijn logopediepraktijk te Culemborg. Hiervoor heb ik meerdere jaren ervaring opgedaan als allround logopediste binnen diverse praktijken. Ik heb ervaring wat betreft taal-, en spraakproblematiek, afwijkende mondgewoonten, adem-, stemstoornissen bij alle leeftijdscategorieën.


Bent u (recent) besmet geweest met het COVID-19 virus en heeft u als gevolg daarvan ademklachten, ook dan kunt u bij mij terecht. 

Algemene informatie van de praktijk


Vergoeding logopedie

Logopedie is door alle zorgverzekeraars opgenomen in het basispakket. Alle behandelingen bij Logopediepraktijk van Brakel worden volledig vergoed voor zowel kinderen als volwassen, mits de behandeling plaats vindt op basis van een geldige verwijzing door een arts of specialist. U hoeft zich voor logopedie dus niet extra te verzekeren. De kosten voor logopedie vallen voor volwassenen echter wél binnen het eigen risico. Voor behandelingen van verzekerden onder de 18 jaar geldt geen eigen risico. De kosten voor logopedie voor kinderen / jongeren zal dus niet met het eigen risico verrekend worden. Wilt u meer weten over uw eigen risico? Lees de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering of neem contact op met de zorgverzekeraar. 


In 2021 heeft Logopediepraktijk van Brakel contracten met alle zorgverzekeraars. Dat betekent dat deze praktijk voldoet aan de kwaliteitseisen die de zorgverzekeraar stelt. Het tarief wordt in rekening gebracht dat met uw zorgverzekeraar is overeengekomen. De behandeling wordt rechtstreeks gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. 

Huisregel
Indien u niet op een afspraak kunt komen, dient u deze minstens 24 uur van te voren af te zeggen. Indien u de afspraak niet nagekomen bent, ben ik genoodzaakt het tarief van de gereserveerde behandeling bij u in rekening te brengen. Dit bedrag wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.  


Klachtenregeling
Indien u klachten heeft over de logopedische behandeling kunt u dit het beste eerst voorleggen aan de behandelend logopedist. Mocht dit naar uw gevoel onvoldoende resultaat geven, dan kunt u gebruik maken van de desbetreffende klachtenregeling.
Klik hier voor meer informatie over de Klachten- en geschillenregeling Paramedici of kijk op de website www.klachtenloketparamedici.nl.

Privacy – Algemene Verordering Gegevensbescherming
Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze wet beschermt uw privacy. In de privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens ik verwerk en waarvoor. Tevens staat in de privacyverklaring opgenomen welke rechten u hebt. Tijdens het eerste consult wordt dit uitgebreid met u besproken.

Informatiefolders 

Afwijkend mondgedrag 

Meertaligheid 

Preverbale logopedie 

Taalontwikkeling 

Wat is logopedie?